USŁUGI INFORMATYCZNE

 

1. SERWIS
2. UMOWY SERWISOWE i OUTSOURCING
3. AKTUALNE PROJEKTY
4. INFORMACJA O CZASIE REAKCJI SERWISOWEJ
5. WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGI W IMIENIU PHU "SELCOM"

1. SERWIS
   
Od samego początku swojej działalności posiadaliśmy własny silny dział serwisowy, który wykonywał cały wachlarz usług serwisowych. Jako jedna z niewielu firm w byłym województwie konińskim wszelkich napraw komputerów własnych i serwisowanych dokonujemy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Klienci instytucjonalni i inni w uzasadnionych przypadkach mogą liczyć na wypożyczenie na czas naprawy sprzętu zastępczego. Każdorazowo droższe naprawy konsultowane są z właścicielami, a klient może liczyć na fachową poradę czy jego sprzęt opłaca się naprawiać. Akceptacja konieczności wymiany drogich podzespołów zapewniają pewność użytkowników i brak zaskoczenia przy regulowaniu rachunku. Ceny naszych usług są niskie. W porównaniu z cenami usług w  Poznaniu czy Warszawie jesteśmy bezkonkurencyjni. Gdy zachodzi taka potrzeba nasz serwis wykonuje naprawy w siedzibie instalacji sprzętu. Takie zadania związane są między innymi z instalacją, testowaniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz programów w oryginalnym środowisku pracy.
• naprawa komputerów PC
• naprawa drukarek atramentowych i laserowych
• konserwacja ww. urządzeń
• modernizacje zestawów komputerowych
• odzyskiwanie utraconych danych z komputerów PC oraz kart pamięci

 

2. UMOWY SERWISOWE i OUTSOURCING
   
Współpraca z naszymi stałymi klientami opiera się od lat o tzw. umowy serwisowe.  Przyjęta forma obsługi naszych klientów zasadza się na przeświadczeniu nabytym przy kilkunastoletniej obsłudze naszych klientów, że użytkownik potrzebuje firmy, informatyka czy osoby tzw. pierwszego kontaktu, który zapewni całkowitą obsługę informatyczną. Z chwilą, gdy wystąpią awarie sprzętowe nasi informatycy pozwalają szybko zlokalizować i określić rodzaj usterki i pomagają sformułować fachowo i rzeczowo zgłoszenie awarii czy uszkodzenia do gwaranta o ile sprzęt objęty jest gwarancją lub od razu rozpoczynają naprawę po uzgodnieniu jej kosztów o ile sprzęt nie jest gwarancyjny.
Ponadto w umowie o całkowitym objęciu opieki firma "SELCOM" zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, warunków gwarancji związanych z komponentami systemu informatycznego jednostki, zachowania tajemnicy służbowej i zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia w/w specyficznych dóbr. Poza tym również praktyka wykazuje, że firmą tzw. pierwszego kontaktu powinna być firma w miarę możliwości lokalna, gdyż większość interwencji jest związana z usterkami programowo-systemowymi a są to interwencje krótkie. Koszt obsługi z daleka ze względu na koszty dojazdów jest nieopłacalny.

Trzy podstawowe zalety naszych umów serwisowych to:

  1. Płaci się tylko za wykonane usługi potwierdzone na stosownych rejestrach. Nie ma konieczności korzystania z usług w tzw. blokach np. cały dzień.

  2. Nowoczesna usługa HOT-LINE, czyli "gorąca linia" jest dostępna po opłaceniu niewielkiego abonamentu. Zawsze kilku informatyków jest do Państwa dyspozycji praktycznie 24h/dobę a często kontakt telefoniczny wystarczy na rozwiązanie problemu i przyjazd okazuje się niepotrzebny.

  3. Od momentu podpisania umowy macie "swojego" informatyka „SELCOM”, który dba o wasze zasoby informatyczne, doradza Wam w sprawach informatyki jednostki, szkoli w razie potrzeby personel i dysponuje potencjałem umożliwiającym utrzymanie systemu informatycznego w ciągłym ruchu, np. wypożyczając urządzenia zastępcze na czas naprawy.

Umowy, które proponujemy klientom są swoistą formą outsourcingu informatycznego, umożliwiając klientom znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemów informatycznych. Informatyk w małej lub średniej firmie lub urzędzie, mimo nawet sporej wiedzy, dysponuje ograniczonym potencjałem usuwania problemów sprzętowych i programowych.
Firmy i urzędy zainteresowane pełnym outsourcing’iem informatycznym w zakresie sprzętu, oprogramowania i obsługi mogą liczyć na gotowe profesjonalne i niedrogie rozwiązania. Oczywiście takie podejście wymaga indywidualnego podejścia: rozpoznania, analizy, budowy modelu współpracy, propozycji cenowych i ostatecznej wspólnej redakcji umowy

 

3. AKTUALNE PROJEKTY
   
Aktualnie w ramach prowadzonych u naszych klientów prac prowadzimy następujące projekty:
 

Wdrożenie rozwiązań informatycznych dla rządowego programu: "Rodzina 500 plus"

W ramach takich prac pomagamy wyposażyć stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt: komputery PC, drukarki, zasilacze oraz oprogramowanie dziedzinowe do obsługi programu "500+" (Systemy Komputerowe RADIX, TOP-TEAM). Ważnym elementem prac jest umożliwienie przyjmowania wniosków od obywateli w formie elektronicznej. Cele projektu obejmują również przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi aplikacji, wdrożenie  oraz asystę serwisową w trakcie produkcyjnego uruchamiania projektu w gminach.

 

Audyt systemów informatycznych
Od wielu lat nasza firma przeprowadza tzw. audyty systemów informatycznych. W szczególności chodzi o sprawdzanie legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach, zgodności typu posiadanych licencji ze stanem faktycznym. W czasie sprawdzenia komputerów ujawniane jest też przechowywanie nielegalnych plików np. muzycznych.

 

Ochrona danych osobowych
Wielu wydaje się, że sprawa jest już nieaktualna. Tym czasem z informacji prasowych i publikacji internetowych Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że ustawa jest często łamana i z tego względu jednostki gromadzące dane o osobach będą kontrolowane i karane w przypadku niezgodności z przepisami. Audyty wykonywane przez naszych specjalistów u klientów wykazują nadal sporo niedociągnięć w tym obszarze. Wykonujemy:

4. INFORMACJA O CZASIE REAKCJI SERWISOWEJ
Jednostka objęta serwisem przez „SELCOM” może liczyć na bardzo szybką reakcję na pojawiające się pilne problemy. Czas reakcji serwisowej proponowany przez nas w umowach wynosi standardowo 72 godziny. Klienci zainteresowani ustaleniem krótszego czasu reakcji zapraszani są do indywidualnych rozmów, gdyż musimy określić dokładniej zakres działań awaryjnych oraz klasę problemów obsługiwanych w trybie awaryjnym. Najkrótszy proponowany przez nas czas reakcji serwisowej wynosi 4 godziny.
Cenną informacją związaną z możliwością samodzielnego usuwania usterek jest informacja, że dla swoich klientów uruchomiliśmy całodobowy HOT-LINE.

 

5. WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGI W IMIENIU PHU "SELCOM"
1. Sławomir Laskowski
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Matematyki i Informatyki; Metody numeryczne i programowanie, Studia Podyplomowe - Zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - dyrektor PHU "SELCOM" - całokształt działań informatycznych z naciskiem na obsługę oprogramowania firmy RADIX: wersje DOS i SQL. oraz firmy INSERT (dyplomowany serwisant); Ochrona danych osobowych, Internet, serwis urządzeń fiskalnych
2. Ewa Laskowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Matematyki i Fizyki; Metody numeryczne i programowanie, Studia Podyplomowe - Rachunkowość - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów - pełnomocnik - działania organizacyjno-finansowe, zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, Oprogramowanie WAPRO, INSERT, ARISCO i RADIX: wersja DOS i SQL i ich współpraca z Programem Płatnika ZUS, Elektroniczne rozliczenia z ZUS
3. Piotr Książczak - Szef serwisu - instalacja i zarządzanie systemami rodziny Windows Server i MS SQL, wsparcie użytkowników

4. Maciej Jaworowski -  naprawy sprzętu komputerowego i peryferyjnego, wsparcie użytkowników

5. Błażej Kołodziejczak - naprawa instalacji systemów operacyjnych oraz systemami serwerowymi, wsparcie użytkowników

6. Marcin Kopczyński - przyjmowanie zgłoszeń awarii od użytkowników, realizacja zamówień sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

Ponadto wyższą kadrę techniczną wspomagają pracownicy serwisu oraz sklepu, oraz zatrudniany na umowę zlecenie grafik komputerowy wspierający prace nad budową witryn internetowych WWW.
 

Początek strony