INTERNET

 

1. WSTĘP DO INTERNETU

2. INTERNET - TECHNIKA

3. BUDOWA STRON INTERNETOWYCH WWW

4. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

1. WSTĘP DO INTERNETU

Jak dowiedzieliście się Państwo w rozdziale „USŁUGI INFORMATYCZNE” firma nasza  oferuje jednostkom administracji samorządowej oraz firmom szeroki wachlarz usług związanych z Internetem. Znakiem obecnego czasu staje się obecność elektroniczno-informatycznych mediów w gospodarce, kulturze i administracji. W wielu dziedzinach gospodarki coraz większe znaczenie zyskuje Internet jako źródło informacji i reklamy o firmie. Wiele firm dużą część swoich przychodów ze sprzedaży towarów i usług uzyskuje poprzez tzw. e-biznes, korzystając ze sklepów internetowych. W administracji to już nie jest tylko moda, ale konieczność wymuszana przez najnowsze przepisy, uregulowania i normy obsługi petenta, który może w świetle obecnego prawa za pomocą poczty elektronicznej wystosować wniosek i taką samą drogą oczekiwać odpowiedzi. Najnowsze normy jakości i trendy wewnętrznego obiegu informacji w urzędach opierają się również o media elektroniczne: pocztę e-mail, Internet i Intranet. Przyspieszenie wchodzenia technik opartych o internet do administracji publicznej i handlu elektronicznego przyspieszyło przyjęcie ustawy o podpisie elektronicznym.

 

2. INTERNET - TECHNIKA

Aby móc korzystać z bogatych źródeł informacji globalnej sieci musimy nasz system informatyczny zaopatrzyć w okno na świat, zorganizować wygodny, szybki i jak najtańszy dostęp do sieci. Nasza firma w ramach usług wykonywanych u naszych klientów podejmuje działania zmierzające do  organizacji takiego dostępu. Pomagamy dobrać do potrzeb klienta odpowiedniego dostawcę Internetu oraz odpowiednią technologię usługi. Ważnym aspektem korzystania z sieci Internet, a zwłaszcza w miejscach współdzielenia łącza w sieciach lokalnych, jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych zgromadzonych w zasobach użytkownika. Przed atakami wirusów i hakerów komputerowych chronią zasoby sieci lokalnych specjalne rozwiązania oparte o tzw. UTM'y, firewall’e i bramki uniemożliwiające niepowołany dostęp.

 

3. BUDOWA STRON INTERNETOWYCH WWW

Zamieszczenie witryny w Internecie wiąże się z trzema elementami i kosztami związanymi z tymi elementami:

 Większość dostawców usług internetowych proponuje całościowe rozwiązanie dla firm i urzędów obejmujące następujące zadania:

1. udostępnienie powierzchni o określonej pojemności np. 5GB na witrynę o adresie

2. udostępnienie konta lub kont poczty elektronicznej

3. załatwienie formalności związanych z rejestracją domeny

4. wykonanie witryny – opracowanie plastyczne i informatyczne

5. wykonywanie zmian z ustaloną częstotliwością – nanoszenie zmian na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę materiałów

 

4. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych mają obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Niektóre podmioty zobowiązane ustawą do uruchomienia BIP posiadają własną witrynę WWW zawierającą informacje na tematy zgodne z obowiązkową zawartością biuletynu jednakże przepisy wykonawcze do ustawy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określające strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu mówią w paragrafie 9, że biuletyn musi być zorganizowany jako odrębne strony WWW. Ponadto warunki techniczne wymienione w rozporządzeniu mówią, że na potrzeby biuletynu trzeba utworzyć i utrzymywać strony na specjalnych serwerach spełniających bardzo wysokie normy bezpieczeństwa. Muszą one mieć wbudowane specjalne mechanizmy dynamicznej bazy danych oraz obsługiwane muszą być przez specjalną aplikację – moduł administracyjny, umożliwiający dodawanie, aktualizowanie i usuwanie treści biuletynu bezpośrednio z urzędu po zalogowaniu się do serwisu przez upoważnionego pracownika.

Wychodząc na przeciw wymaganiom wspomnianych przepisów firma „SELCOM” przygotowała specjalną ofertę stworzenia i utrzymywania Biuletynu Informacji Publicznych.

Początek strony